Top

کالا به سبد خرید اضافه گردید.

top banner
منو

آشنایی با نرم افزار و کنترل نمای دید
ترسیم اشکال و ترکیب آنها
کار با متن
مدیریت رنگ و اشکال
کار با تصویر و لایه ها
تنظیمات متن و آشنایی با Pages


قیمت: 11000 تومان

icon pack img

توضیحات

برنامه های موجود در این مجموعه :
 
Adobe InDesign CC 9.0
Adobe InDesign CC 10.0
Adobe InDesign CS3 ME
Adobe InDesign CS4 ME
Adobe InDesign CS5 ME
Adobe InDesign CS5.5 ME
Adobe InDesign CS6 ME
461 فونت فارسی
 
فهرست عناوین آموزشی:
آشنایی با نرم افزار و کنترل نمای دید
-نصب
- مقدمه
-آشنایی با محیط نرم افزار
-ایجاد سند جدید
-کنترل نمای دید
ترسیم اشکال و ترکیب آنها
-ترسیم با ابزار Line
-ترسیم با ابزار Rectangle
-ترسیم با ابزارهای Polygon و Ellipse
-کار با ابزارهای Direct Selection & Pen
-کار با ابزارهای Erase-Smooth-Pencil
-آشنایی با Fill & Stroke
-کار با Path Finder
-کار با ابزار Scissors
کار با متن
-آشنایی با Text Frame
-آشنایی با تنظیمات متن
-آشنایی با Type on Path
مدیریت رنگ و اشکال
-کار با Color & Swatches
-ایجادGradient 
-کار Stroke
-آشنایی با Arrange & Group
-کار با ابزارهای Shear-Scale-Rotate-Transform
-کار با Duplicate & Step and Repeat
کار با تصویر و لایه ها
-وارد کردن تصویر
-وارد کردن فایل Photoshop
-کار با Text Wrap
-کار با Clipping Path
-ارتباط با Illustrator
-کار با Layers
تنظیمات متن و آشنایی با Pages
-ایجاد Character Style
-ایجاد Paragraph Style
-کار با Text Frame Options
-آشنایی با Bullets and Numbering
-اضافه کردن صفحه
-کار با Master Page
-پروژه
-خروجی گرفتن

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظر بدهید